Композиция на стол гостей "Лебедь"

Композиция на стол гостей "Лебедь"
Артикул: 7083
2014г. Композиция на гостевой стол.